Rólunk

Egyesületünkről

Mozgalmunk a Y’s Men mozgalom, – amelynek egyesületünk is tagja -, Magyarországon még nem igazán ismert. Egy olyan karitatív, önkéntes szervezet, amely pártfogolja, támogatja a fiatalokat, a szociálisan rászorulókat. Keresztény értékrend alapján segítséget nyújt a szükséget szenvedőknek, vagy az azokkal foglalkozó intézményeknek. Politikai tevékenységet nem végez. A Y’s Men szervezet megalakulása szorosan kötődik a YMCA tevékenységéhez. Azok a felnőtt korú férfiak alapították, akik kinőttek ugyan az ifjú korból, mégis szerettek volna továbbra is egyesületi formában tevékenykedni. Egy új klubot hoztak létre, először csak férfitagokkal, (innen a Y’s Men elnevezés) később sok nő, sőt családok is csatlakoztak hozzájuk.

Magyarországon a harmincas években működött egy ilyen szervezet, ami aztán másfél évtized után megszűnt. Hazánkban elsőként Szombathelyen alakult meg ismét „Y’s Men Klub Egyesület Szombathely” néven 1997-ben, immáron tíz éve.

Tagjaink önkéntes szociális munkát és karitatív tevékenységet folytatnak. Fontosnak tartjuk a fiatalok támogatását és bevonásukat a segítő tevékenységekbe. Klubtagjaink számára kulturális programokat, közösségi élményeket is biztosítunk. Nemzetközi kapcsolatainkat főleg Dániában és a Szlovákiában működő Y’s Men klubokkal építettük ki.

A Szombathelyi Y’s Men Klub Egyesület dán kezdeményezésre 1997 tavaszán alakult meg. A klub ünnepélyes avatása 1997. májusában 14 alapító taggal történt. Az egyesület a rászorulók segítését, a nemzetközi kapcsolatok ápolását tűzte ki célul, emellett fontos feladatának tartja a fiatalok felkészítését és bevonását a segítő tevékenységbe. Az éves programok kialakításában figyelembe vesszük a tagok ötleteit, elképzeléseit. „A hónap házigazdája” elnevezés azt jelenti, hogy a hónap aktuális programjának mindig más – más felelőse van. Évente két alkalommal a dán régióvezetők, Lasse Bergstedt és Poul Thomsen látogatást tesznek a klubnál, de például a világszervezet 2003. évi soros elnöke, az amerikai William Ward is – feleségével együtt – meglátogatta klubunkat. A szlovák klubok rendezvényein – más országok klubjainak hivatalos avatásán, „Charter”-én” gyakran veszünk részt. Minden év novemberében, Szent Márton napra gyűjtést szervezünk, valamint vásárt rendezünk a tagok és a tagok gyermekei által készített kis karácsonyi ajándékokból (kerámiák, faliképek, mézeskalács, stb.). A bevételt az elmúlt években a rászorulók: az Erdélyben működő, dévai ferences gyermekotthon javára, a szombathelyi Korai Fejlesztő Központ és Micimackó óvoda gyermekeinek játékvásárlására, a tehetséges roma gyerekek, a Hospice mozgalom, gyermekintézmények (kórházi gyermekosztály, bentlakásos gyermekotthon, stb.), valamint idős mozgássérülteket tömörítő csoportok támogatására ajánlottuk fel. Segítettünk fogyatékkal élő fiataloknak eszközvásárláshoz nyújtott támogatással is.

A karitatív tevékenységen kívül az egyesület fontosnak tartja, hogy tagjai számára rendszeres közösségi-kulturális programokat nyújtson. Ennek keretében gyakran szervezünk kirándulásokat, a tagok közösen látogatnak kulturális programokat, együtt ünnepelnek. A klub fontosnak tartja, hogy a fiatalok számára is mutasson példát mind a karitatív, mind pedig a közösségi munkában. Ezért rendszeresen bevonja programjaiba a klubtagok gyermekeit, valamint az érdeklődő szociális munkás főiskolai hallgatókat. A szombathelyi klub a Dunai kerülethez tartozóan szoros kapcsolatot ápol a szlovákiai klubokkal is. Az egyesület tagja a Szombathelyen működő Testvérvárosi Egyesületnek. A jelenleg 26 taggal működő egyesület anyaklubja a Szombathely testvérvárosában, Koldingban működő Y’s Men klub.
« Vissza az előző oldalra!
Ys Men Klub Egyesület - Magyar